Start
Componist
Foto's
Download Psalmen
Download Tussentijds
Download overig
Gedrukte uitgaven
Contact

download "tussentijds" (zettingen +)

De bundel "Tussentijds" is vervangen door het Liedboek 2013 maar nog bij veel gemeenten in gebruik. In de uitgaven van het Boekencentrum (ISBN 978 90 239 5317 3) en van uitgeverij Kok (ISBN 978 90 435 1365 4) zijn vierstemmige koraalzettingen van alle 217 gezangen gepubliceerd. Helaas ontbreken er voorspelen. In onderstaande verzameling zijn de meest gangbare gezangen opnieuw vierstemmig gezet en voorzien van voor- en (veelal) naspelen. Omdat doorgaans alle verzen worden gezongen heb ik bij de liederen met veel coupletten tevens een tussenspel geplaatst. De liederen zijn gezet voor orgel manualiter maar kunnen uiteraard ook met pedaal worden gespeeld.

 

Gezang

    Tekst van de eerste regel

   
       Bundel Tussentijds: Verzameling van alle onderstaande liederen  
 

1

   De vreugde voert ons naar dit huis  
  2    Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig  
  4    Hier wordt een huis voor God gebouwd  
  5    In de veelheid van geluiden  
  6    Van ver van oudsher aangereikt  
  7    Wij komen hier ter ere van uw naam  
  8    Wij komen als geroepen  
  9    Wij zoeken hier uw aangezicht  
  10    Zomaar een dak boven wat hoofden  
  16    Laat ons bidden uit gemis  
  17    Alle eer en alle glorie  
  18    Komt laat ons vrolijk zingen  
  19    Zingt van de Vader  
  24    Wij gaan met heel Gods volk  
  30    Heer onze Heer hoe heerlijk is  
  32    Houd mij in leven (refrein)  
  36    Wie in de schaduw Gods mag wonen  
  37    Zingt een nieuw lied alle landen  
  40    Laudate omnes gentes  
  42    Uw woord omvat mijn leven  
  47    Tijd van vloek en tijd van zegen  
  48    Liefde eenmaal uitgesproken  
  49    De steppe zal bloeien  
  55    Looft de Heer al wat gemaakt is  
  56    Heel de schepping prijst de Heer  
  58    Jezus diep in de woestijn  
  66    Het brood het goede brood  
  67    Laat de kind'ren tot Mij komen  
  68    De lofzang van Maria (Magnificat)  
  71    Nu is het Woord gezegd  
  73    Zoals ik zelf gezonden ben  
  79    Maak ons uw liefde God  
  82    Ons heeft de heer met liefde neergeschreven  
  83    Uit uw verborgenheid  
  84 B    Bekleedt u met de nieuwe mens (2e melodie)  
  87    Het oude woord  
  90    Dat woord waarin ons richting werd gegeven  
  91    Gij hebt met groot geduld  
  93    Kom Geest van God  
  94    O God onze Vader  
  95    Wie is die God die eeuwig leeft  
  96    Wij geloven één voor één  
  97    Heer, een nieuw geboren kind  
  98    In de schoot van mijn moeder geweven  
  100    O God die uit het water  
  101    Stem als een zee van mensen  
  102    Als wij weer het brood gaan breken  
  108    Neemt en eet met elkaar  
  109    Zoals ik ben kom ik nabij  
  111    Kom uit de hemel tot ons neer  
  114    Nu wij uiteengaan  
  115    Wonen overal nergens thuis  
  116    De Levende zegene en behoede u  
  117    De dag gaat open voor het Woord des Heren  
  118    Licht dat ons aanstoot in de morgen  
  120    Zo vriendelijk en veilig als het licht  
  121    De dag gaat nu bij ons vandaan  
  122    Die ons schiep  
  124    Vriendelijk licht  
  125    Licht in onze ogen  
  131    Wij wachten op de koning  
  137    Uit het duister hier gekomen  
  138    Uit uw verborgenheid  
  141    Als een ster in lichte luister  
  145    Alles wat over ons geschreven is  
  148   Gij zijt in glans verschenen  
  153    Dit is een dag van zingen  
  155    Graan dat in de aarde  
  157    Gedenken wij dankbaar de daden des Heren  
  169    De Heer is waarlijk opgestaan  
  172    U zij de glorie  
  199    Mijn leven is een splinter aan de tijd  
  206    Alleen wie het gegeven is  
  211    God schenk ons de kracht  
  214    Voor hen die ons regeren  
 

©2008 Copyright
Dit werk mag voor niet commercieel gebruik vrij gekopieerd en verspreid worden op voorwaarde van bronvermelding. Commerciële verspreiding en vermenigvuldiging alleen in overleg toegestaan.